DPS Jedlina - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

O domu

miniatura-Informacje ogólne

Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni - jest jednostką organizacyjną powiatu mińskiego o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn).

 Głównym zadaniem DPS „Jedlina” jest zaspokajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych mieszkańców, którzy z racji niepełnosprawności i trudnej sytuacji nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, warunkujących ich egzystencję na poziomie godnym człowieka.

Celem, do którego dąży placówka jest zapewnienie mieszkańcom życia jak najbardziej zbliżonego do warunków domowych poprzez zapewnienie posiadania własnej przestrzeni życiowej, umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i decydowania według swoich upodobań i preferencji, aktywny tryb życia dostosowany do możliwości mieszkańca (udział w wycieczkach, turnusach, imprezach kulturalno – oświatowych, itp.), udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.


 Położenie

       Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” znajduje się na terenie gminy Cegłów w odległości 12 km od Mińska Mazowieckiego. Położony jest w pięknym, 70 hektarowym kompleksie leśnym, którego część jest rezerwatem przyrody „Jedlina”. Znajdują się w nim stare, ponad 100 letnie jodły, dęby, sosny, buki itp. oraz jedyne w swoim rodzaju uroczyska. Walory mikroklimatyczne i krajobrazowe terenów leśnych znajdujących się wokół Domu Pomocy Społecznej stwarzają szczególnie dobre warunki do prowadzenia działań rehabilitacyjnych oraz przebywania w placówce.

       Bazę mieszkalną DPS stanowią trzy budynki: budynek główny – najstarszy wybudowany w 1925 r. oraz dwa budynki oddane do użytku w 1995 i 1996r.

     

   Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2022r. wynosi 4 985 zł. Zarządzenie Starosty Mińskiego nr 15/22 z dnia 15 marca 2022r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 21 marca 2022r. poz. 3209).


 

Created by Arisco - logo
Copyright © 2020 DPS Jedlina. Wszelkie prawa zastrzeżone